.

Vásárhelyi évfordulók 2018.

 

325 ÉVE TÖRTÉNT

 

1693 A tatárdúlás miatt a város elnéptelenedik, lakóit Szeged, Tápé, Halas, Szabadszállás fogadja be. Az elmenekült lakosság csak 1699-ben kezd visszatérni.

 

275 ÉVE TÖRTÉNT

 

1743. márc. 1. Vertics Ferenc mérnök, térképész születése (Hmv).1769-ben elkészíti a Sió térképét és részt vesz a Sió-Balaton vízrendszer rendezési, munkálataiban. 1790-től öccsével együtt Békés, Csanád és Csongrád vármegyék mérnöki feladatainak ellátásával bízzák meg. Csongrád megye első térképésze. Testvére Vertics József uradalmi és megyei földmérő, táblabíró. [†1801]

 

175 ÉVE TÖRTÉNT

 

1843. MÁRCIUS 22. Kállay Albert főispán születése (Kállósemjén). A főrendiház örökös tagja. 1884-től Szeged, 1887 és 1893 között Szabadka, 1886 és 1898 között Vásárhely főispánja. Vásárhely leghosszabb ideig hivatalában lévő főispánjáról 1890-ben utcát neveznek el (ma Bajcsy Zsilinszky utca). [†1922. júl. 31.]

1843. október 28. Török Károly(*Hmv, 1843. okt. 28. Hmv, 1875. máj. 12.) etnográfus születése (Hmv). Összegyűjti a vásárhelyi nép- és gyermekdalokat, dajkarímeket, köszöntőket, játékokat, találós meséket, mondákat, sirató énekeket, amelyeket a Kisfaludy Társaság ad ki. Emlékét Vásárhelyen utca, dombormű őrzi. [†1875. máj. 12.]

1843 Borsy Géza állami és főgimnáziumi tanár, tanügyi író, vívóoktató születése (Miskolc). 1866-tól haláláig a vásárhelyi főgimnáziumban tanít éneket és tornát. 1865-ben alapító tagja Városi Dalárdának. Az 1870-es években több dísztornázási ünnepélyt szervez. 1881-ben a Református Tanítótestület alelnökévé választják. [†1885. máj. 9.]

1843 Kováts István János asztalos, orgonaépítő halála (Szeged). 1826-ban családjával együtt Vásárhelyre költözik, hogy megépítse a Belvárosi templom orgonáját. Ő készíti a református Újtemplom orgonáját is 1838–1840-ben. [*1797. dec. 10.]

1843 Megjelenik az Emlényke, a város első újságja.

 

150 ÉVE TÖRTÉNT

 

1868. január 13. Maczelka Mihály mintagazda születése (Hmv). A Pusztaszéli út mentén 28 holdas birtokán országos hírű mintagazdaságot teremt. Mauthner, a híres vetőmag-kereskedő tőle vásárolja a kukorica-vetőmagot. Birtokának csodájára járnak. Móricz Zsigmond Takaros Maczelka néven örökíti meg alakját. [†1940. júl. 7.]

1868. április 14. Tölcséry (Trichter) István tanár, könyvtáros születése (Szeged). 1900-tól 1930-ig a vásárhelyi gimnáziumban tanít. Számos, pedagógiai tárgyú cikke jelenik meg a helyi lapokban. Ismeretterjesztő előadásokat tart a külvárosi és a tanyai olvasókörökben. Értékes munkát végez a gimnázium tanári könyvtárának rendezése, katalogizálása során. [†1951. jan. 24.]

1868. május 3. Megalapítják a város első pénzintézetét, a Nagytakarékot, elnöke Török Bálint alispán.

1868. július 25. Sándy Gyula építész, műegyetemi tanár születése (Eperjes). Vásárhelyen az alábbi épületek fűződnek a nevéhez: főgimnázium, szemkórház, újvárosi ref. templom, Imre József lakóháza (ma Tornyai János Múzeum), kaszinó. Szobra a Hódi Pál utcai parkban. [†jún. 12.]

1868. november 24. Bodnár Bertalan (*Nagykároly, 1868. nov. 24. Szeged, 1952. szept. 24.) gimnáziumi tanár.1892-től 1928-ig a vásárhelyi Református Főgimnázium tanára. Megalapítja az iskola természetrajzi múzeumát. A város flóráját, faunáját földolgozó tanulmánya és más munkái kéziratban maradnak. Nevét a mártélyi Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont őrzi. [†1952. szept. 24.]

1868 A Csonka (ma Mária Valéria) utcában felépül az első óvodának tervezett épület, első óvója Komjáthy György. Az épületet a mellette lévő Központi Általános Iskola bővítése miatt 1961-ben lebontják.

 

125 ÉVE TÖRTÉNT

 

1893. február 7. Szentkirályi Zsigmond orvos, egyetemi magántanár születése (Szamosfalva).1922-től 1938-ig a vásárhelyi Erzsébet kórház újólag létesülő, 50 ágyas, bőr- és bujakóros osztályának vezetője, majd főorvosa. 1929-ben a Társadalombiztosító Intézet bőr és venereás rendelésének vezetője. 1930-tól a vásárhelyi Rotary Club titkára. [†1942. nov. 21.]

1893. május 5. Moesse Imre elektrotechnikus születése (Hmv). Testvérével alapítja meg a Lázár utcai autóbuszüzemet és vasipari telepet. Az első világháború után ők indítják be a városban a rendszeres autóbuszjáratokat. Testvére Moesse Károly elektrotechnikus. [†1954. júl. 27.]

1893. szeptember 15. Felletár József orvos születése (Vinga). 1927-től a makói kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, 1944-től igazgató-főorvosa. 1951-ben kerül Vásárhelyre, 1962-ig a kórház és rendelőintézet szülész-nőgyógyász főorvosa. Fia Felletár Béla Pro Urbe-díjas zenetanár, helytörténész. [†1972. dec. 11.]

1893. október 21. Ünnepélyesen megnyitják a Szentes és Vásárhely közötti vasútvonalat.

1893. október 22. Takács Ferenckőműves, szociáldemokrata politikus születése. Vásárhely posztumusz díszpolgára. 1935 és 1939, valamint 1944 és 1949 között Vásárhely országgyűlési képviselője. 1944. december 22-től 1945. július 1-jéig az Ideiglenes Nemzeti Kormány iparügyi minisztere. Nem ért egyet a két munkáspárt egyesülésével, ezért kizárják a pártból, 12 év börtönre ítélik. 1955-ben szabadul, 1957-ben rehabilitálják. [†1956. máj. 13.]

1893. november 1. Bauer Henrik tervei alapján elkészül a Kispiacon (ma Kálvin János tér) a zsidó hitközségnek a tér arculatát meghatározó emeletes közösségi háza, a Központi Szálloda (Zsidó kávéház). Több évtizedig a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Intézmény, jelenleg a Járási Hivatal működik benne.

1893. december 9. Felavatják az Andrássy utcán a Gazdasági Egyesület új székházát („Nemzeti Szálló”). A masszív emeletes sarokházat a főutca átépítése során, helyenként csak robbantással tudják lebontani 1967-ben.

1893 Simon József(*Hmv, 1893 Hmv, 1937. aug. 10.) városi pénzügyi tanácsnok születése (Hmv). 1935-től Csongrád megye tb. főjegyzője. 1935 szeptemberében a Magyar Városok Országos Kongresszusa szociálpolitikai osztálya végrehajtó bizottságának tagja. A HTVE elnöke, a Columbia Postagalmb Sportegyesület vezetője. [†1937. aug. 10.]

1893 Az Ótemplom körül megépül a batársor. 1960–1961-ben bontják le. Csak a párbérbeszedő magtár éli túl a bontást.

1893 Az Andrássy úton felépül a Beretzk-palota. Id. Beretzk Pál építi, a terveket Kruzslicz Péter készíti.

 

100  ÉVE TÖRTÉNT

 

1918. március 28. Endrei Ákos (Engel Árpád) vásárhelyi születésű tanár, irodalomtörténész, író halála (Bp). A Budapesten és Kaposváron főgimnáziumi tanár. Közzéteszi a Somogy megyei tájszógyűjtését. Megírja az első direkt módszerű német nyelvkönyvet. Magyarázatokkal látja el Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művét. [*1860. ápr. 22.]

1918. április 2. Ábrahám Ferenc újságíró születése (Hmv). 1938-tól a Magyar Távirati Irodánál dolgozik. Haditudósító a Don-kanyarnál. 1946 és 1948 között az MTI párizsi tudósítója. Ennek az időszaknak a legfontosabb része a béketárgyalásról szóló tudósítás. 1948 tavaszán hazarendelik, de ezt megtagadja és Párizsban marad. [†2005. ápr. 18.]

1918. júl. 27. Lontay (Lencse) MargitJászai Mari-díjas színész, érdemes művész születése (Hmv).1949-től a pécsi Nemzeti Színház tagja, 1960-tól 1975-ig a debreceni Csokonai Színház, 1976-tól 1982-ig a budapesti Madách Színházban játszik. Utoljára 1989 júniusában a vásárhelyi faszínház emlékünnepélyén lép fel. Nevelt lánya Kállay (Munk) Ilona színész. [†1993. jan. 11.]

1918. október 29. Virágos Mihály (*Hmv, 1918. okt. 29. Hajdúszoboszló, 2007) Liszt-díjas operaénekes, érdemes művész születése (Hmv). A kolozsvári színházban kezdi pályáját, majd a budapesti Operába kerül. 1952-től 1980-ig a debreceni Csokonai Színház magánénekese. Nagyapja Juhász Mihály polgármester. [†2007]

1918. november 19. Forrai (Wodianer) Soma vásárhelyi születésű gyorsíró, tanár, szakíró, lapszerkesztő halála (Bp). 1906-ban megalapítja a Gyorsírástudományi Társulatot. A Gabelsberger–Markovits rendszerű gyorsírás elméleti és gyakorlati művelője. Kezdeményezője és fő rendezője a budapesti gyorsíró világkongresszusnak. [*1861. febr. 7.]

 

75 ÉVE TÖRTÉNT

 

1943. május 6. Gaál Sándor orvos, tb. tisztiorvos, törvényhatósági bizottsági tag halála (Hmv).Kishomokon 1928. július 1-jén strandfürdőt nyit. A tó partján negyven öltözőkabin várta fürdőzni vágyókat. [*1890]

1943. május 24. Schleiffer Ervin Eötvös Lóránd-díjas mérnök születése (Esztergom). Vásárhely díszpolgára. 1991 előtt az Alföldi Porcelángyár művezetője, főművezetője, gyáregység-vezetőhelyettese, igazgatója. 1991-től a Burton-Apta Kft. ügyvezető igazgatója. Az SK SAS Projekt Kft. egyik ügyvezető igazgatója, amely a Ginkgo-Sas Hotel felépítésére jön létre. Alapítója a vásárhelyi Rotary Klubnak. [†2011. máj. 30.]

1943. június 14. Felavatják a Szathmáry János tervei alapján épült Kokron-palotát. 1953 és 2017 között a Tüdőgondozó Intézet székháza.

1943. július 14. Rapcsák AndrásGábor Dénes-díjas villamosmérnök, fizikus, polgármester, országgyűlési képviselő születése (Debrecen). Vásárhely posztumusz díszpolgára.1990 és 2000 között négyszer választják a város plgármesterévé. 1994-től országgyűlési képviselő is. Apja id. Rapcsák András matematikus, akadémikus. [†2002. febr. 3.]

1943. december 2. Smurák József építész, keramikus halála (Debreden). A Művészek Majolika- és Agyagipari Telepének (majolikagyár elődje) ügyvezető igazgatója. 1920 után bevezeti a cserépkályha díszes csempéinek gyártását. Ő maga tervezi a nagy és kis tulipános csempéket. 1927-től Debrecenben él. [*1883. márc. 9.]

1943. december 9. Szilágyi Gyula rendőrkapitány, rendőrfőtanácsos, rendőri büntető bíró halála (Hmv). 1998-tól rendőrkapitány. A testedzés vásárhelyi népszerűsítője. A HTVE versenyzőjeként 1894-ben tűnik fel, országos bajnok, súlylökésben és diszkoszvetésben csúcstartó. Sportpályafutása alatt 27 érmet nyer. [*1869. okt. 20.]

1943 Demjén (Blau, majd Deutsch) József vásárhelyi születésű fotóriporter, könyvkiadó halála (Szovjetunió).Budapesten a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozik. Kiadja Radnóti Miklós Újmódi pásztorok éneke című kötetét, amelyért bíróság elé kerül. József Attila és Radnóti Miklós barátja. [*1910. febr. 3.]

 

50 ÉVE TÖRTÉNT

 

1968. március 1. Zalotay (Schupiter) Elemér régész, muzeológus, könyvtáros halála (Szombathely).1946-tól 1951-ig a szentesi múzeum igazgatója, 1951–1953-ban a vásárhelyi, 1954-től 1962-ig a bajai, 1963-tól 1968-ig szombathelyi múzeum régésze. [*1894. nov. 24.]

1968. április 14. Sostarics Lajos reklámtervező, grafikus halála (Bp). A Korzó mozi reklámmunkájának vezetője. Rajzai a Karikás című élclapban jelennek meg. A Tornyai Társaság kiadja Ahogy mi kinézünk című karikatúra-gyűjteményét. [*1896]

1968. szeptember 20. Egri (Engelthaller) Kálmán olimpikon atléta, jogász, népjóléti miniszteri titkár halála (Bp). A HTVE-ben kezd sportolni. Diszkoszvetésben kétszeres, magasugrásban egyszeres országos csúcstartó. A MAC színeiben nyolcszoros válogatott kerettag. Az 1928-as amszterdami olimpia megnyitóján a magyar csapat zászlóját viszi. [*1902. nov. 25.]

1968. nov. 14. Gazdapusztai Gyula CSc régész halála (Szeged). 1955-től 1958-ig a Tornyai János Múzeum régésze. 1962 őszétől haláláig a JATE tanszékvezető docense. Vásárhely határában több ásatást vezet. Kutatásai során elkülöníti késői neolitikus ún. gorzsai csoportot. [*1931. nov. 15.]

 

25 ÉVE TÖRTÉNT

 

1993. jan. 13. Lontay Margit Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész halála (Bp.). 1949-től a pécsi Nemzeti Színház tagja, majd 1953-tól újra Szegeden lép fel. 1960-tól 1975-ig a debreceni Csokonai Színház, majd 1982-ig a budapesti Madách Színházban játszik. Nevelt lánya Kállay Ilona színész. (*Hmv, 1918)

1993. április 2. Facsar Imre állatorvos, főiskolai tanár halála (Bp.). 1979 és 1989 között a vásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar Állathigiéniai Tanszékének vezető tanára, közben (1981−1987) a kar igazgatója, illetve főigazgatója. (*Bp., 1939)

1993. április 5. Pákozdy László Márton református lelkész, teológus, vallástörténész halála (Veszprém). A Budapesti Református Teológiai Akadémia professzora, dékánja. A Teológiai Szemle főszerkesztője, munkatársa több német nyelvű teológiai folyóiratnak. A Humboldt Egyetem díszdoktora. (*Hmv, 1910)

1993. május 16. Hamza Dezső Ákos filmrendező, festőművész, producer halála (Jászberény). Az 1920-as években René Clair asszisztense Párizsban. 1956-tól Brazíliában él. 1989-ben Jászberényben telepedik le, ahol 1995-ben nyílik meg állandó múzeuma. (*Hmv, 1903)

1993. június 17. Balogh Imre Pro Urbe-díjas gimnáziumi tanár, edzőhalála (Hmv). A kosárlabda vásárhelyi meghonosítója. Neves tanítványai: Gyuricza József és Juhász Katalin vívók, Bencze János, Gabányi László kosárlabdázók. (*Hmv, 1922)

1993. augusztus 16. Szathmáry János építész, újságíró, lapszerkesztő halála (Salgótarján). Nevéhez fűződik a kakasszéki gyógyintézet, a lúdvári szivattyútelep, a Kokron-palota és a HTVE sportpálya tribünjének tervezése. Saját tervezésű lakóháza a mai Bagolyvár étterem. (*Hmv, 1904)

1993. szeptember 9. Nagygyörgy Sándor Balázs Béla-díjas fotóművész, érdemes művész halála (Bp.). 1976-ig szabadfoglalkozású, ezt követően mindvégig a Nimród vadászati magazin munkatársa. Párizstól Új-Delhiig a világ tucatnyi nagyvárosában nyílik kiállítása. Hagyatéka 2016-ban a Tornyai János Múzeumba került.

1993. október 16. Id. Rapcsák András matematikus, akadémikus halála (Debrecen). A Debreceni Tudományegyetem Geometriai Tanszékének docense, majd egyetemi tanára, majd rektora. Fia ifj. Rapcsák András fizikus, polgármester, országgyűlési képviselő. (*Debrecen, 1993)

1993. október 27. Rosztóczy István DSc orvos, mikrobiológus, egyetemi tanár halála (Gotemba, Japán). A szegedi egyetem Mikrobiológiai Intézetének adjunktusa, majd docense. Apja id. Rosztóczy Ernő fiziológus, sportorvos, egyetemi magántanár, testvére ifj. Rosztóczy Ernő gimnáziumi tanár. (*Hmv, 1942)

1993. december 11. Mindszenti (Misán) István nótaénekes halála (Bp.). Magyarnóta-énekesként vendéglőkben, rádióban, Budapesten és vidéken, de legtöbbször Vásárhelyen – amelyet szülővárosának tekint – lép fel. 1939-ben jelent meg első lemeze. (*Bp., 1908)

1993 Lutor Gyula tánctanár halála (Hmv). Steiner Béla felkérésére vezeti a Vásárhelyi Népi Együttest. 1957-ben mutatják be a Vásárhelyi subavásár című táncjátékát. (zene Steiner Béla). 35 éven át ő koreografálja, és tanítja be a középiskolák báli nyitótáncait. (*?, 1933)

1993 Megjelenik a Hódmezővásárhely története (főszerk. Szabó Ferenc) című monográfia 2. kötete.

 

Összeállította Kovács István


 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok