.

Sulyok Csaba: Tanulócsoportok talajokkal kapcsolatos fogalmainak vizsgálata szóasszociációs módszerrel