Szerzői jogi nyilatkozat

 
Szerzői jogi nyilatkozat
 
Alulírott
 
Szerző/tulajdonos családi és utóneve:
Anyja neve:
Születési adatai:                                           hely                 év                    hónap    nap
Lakcíme:

nyilatkozom, hogy a
…..................................................................................
 
című mű a saját alkotásom/tulajdonom.
 
Nyilatkozom, hogy a fenti műveket a „Vásárhelyi Látóhatár”  folyóiratban (elektronikus és nyomtatott formában www.vasarhelyilatohatar.hu) közzétehetik, szerzői jogdíjra nem tartok igényt, a díjazásról lemondok.
 
Forrásként a következőt kérem feltüntetni: ......................................................................
 
Hozzájárulok az esetleges korrekcióhoz terjedelmi vagy stilisztikai szempontból, melyet közlés előtt tájékoztatásom végett a Szerkesztőség megküld részemre, hogy azt ellenőrizhessem
 
Amennyiben a publikációmhoz képi dokumentáció kell, úgy annak szerzői, közlési engedélyének biztosítása – anyagi helytállása és reprodukciója az én - szerző/közlő – feladatom
 
Elérhetőségem:
E-mail: …......................................................................

Telefon: …....................................................................

Hódmezővásárhely, 20...   .……………………………………
 
…......................................................
szerző/örökös/tulajdonos aláírása