.

Szerzőink


Szerzők és műveik
 
 
2010. I. évfolyam
Az adatok a lap- és oldalszámra mutatnak. A további évfolyam adatainak feldolgozása folyamatosan történik.
 
A
Apró Ferenc dr. irodalomtörténész
    Vásárhelytől az operáig. Kenéz Ernő operaénekes. 4/11
Aranyossy Szilárd orvos, fotóművész  
    Kohán György – festés közben - . Fotó. 4/4
    Kohán György – cicával - . Fotó. 4/5
Árva László középiskolai tanár
    Recenzió. Séta bölcsőhelyem körül 1-2. kötet. Vál. és Szerk. a kísérő tanulmányt írta: Benák Katalin és dr. Péter László. 4/29
Atilio Giuseppe
    Születésnapomra. Ford. Francesco Terrestre / Földesi Ferenc 2/19
B
Bagi Zoltán fordító 1/10
Bán Aladár fordító 1/15
Bán Csaba református lelkipásztor
    Köszöntő. Üdvözítő született ma nektek...4/3
Bánki Vera II/17
Bányai Béla festőművész
    Elvégeztetett. Olaj. 3/22
Bányai Erzsébet festőművész
    Önarckép. Festmény. 1/27
Bara Viola  / Faragó Ibolya jogász, költő
    Haikuk. III/7
Benák Katalin / Fuchszné Benák Katalin kulturális szakember, publicista
    A fonaltól a templomcifrásig. Paulik Sándor kékfestő és Sárosi Mihályné Tolnai eszter hímző. 3/17
    A hagyomány kötelez. Varga Sándor néptáncos, népi kultúra gyűjtője. 4/22
    A szépség az utcán hever. Beszélgetés Licien Hervé fotóművészről Gáti György fotóművésszel 2/28
    A Szolidaritás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Biernacki, Karol 3/11
    A szülőföld üzenete. A Paraszt Párizstól – Pósa Lajosig. 2/21
    Dél-Alföldi Magyar Kézműves Remekek Brüsszelben. 4/30
    Dr. Gyulai József professor emeritus. 4/12
    Endymion és Csokonai Vitéz Mihály 1/22-23
    Hit nélkül nem lehet élni! 2/14
    Hódmezővásárhely-Szegedi Kép-Szöveg Testvérület. Együtt-gondolkodás dr. Cserjés Katalin tanárnővel. 3/28
    Jegyzet. 2/3
    Köszöntő 1/3
    Mártély örök. Bányai Béla festőművész. 3/22
    Szénási János fazekas, a Népművészet Mester. Fotó. 2/5
    Vásárhely kerámiaöröksége 2/6
Benyhe András tanuló
    Mária oltár. 4/7
Berényi Károly dr. orvos
    Az Erdélyi Szépmíves Céh — és az Erdélyi Helikon. 1/19
Béres Dezső helyismereti kutató 3/26
    Causam Dicit & Arbitrium: Egy baráti polémiához. Pásztor János: A vízmerítő alkotásáról. 3/27
Biernacki, Karol dr. történész 1/10
    A Szolidaritás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Benák Katalin. 3/11
Bodó Csaba fafaragó
    Székelykapu Hódmezővásárhelyen. Fotó. Benák Katalin 2/11
Bodó Péter művészettörténész
    Borsos József – A susáni református templom 3/25
    Sándy Gyula és a Református Főgimnázium. 2/22
Bodor Zoltán festőművész
    Téli szellőztetés. Festmény 1/35
Borbás Rozália  Simonné Bereczki Sára középiskolai tanár
    Endymion. 1/23
Borus Gábor helytörténész
    Könyvismertetés. Elek András: A Kárpátokból a Vásárhelyi Pusztára: A Maczelka család 300 éves története. 4/21
C
Csányi Viktor régész
    Újabb 16. századi éremkincs a Tornyai János Múzeum gyűjteményében. 3/18
Csikós András festőművész
    A torony árnyéka. Olaj. 4/32
    Eső a János téren. Olaj. 4/32
Csikós János szobrász, öntő mester IV/32
D
Donka Gábor fotós 3/19,
Dozvald János fotóművész 4/22-23
Dömötör Mihály fotóművész 4/2
Dratsay Zsigmondné tanár  
    Egy kislány emlékképei a második világháborúból. 4/25
E
Enyedi Zoltán fotóriporter
    Fodor József festőművész. Művészportré. 1/28
Erdős János, Vitéz. festőművész
    A norioi kolostor, Grúzia. Akvarell. 3/7
    A pásztorok. Linómetszet. 3/6
    Grúz nő portréja. Akvarell. 3/1
    Mártély. Akvarell. 3/32
    Női portré. Olaj. 3/2
    Napraforgó. Akvarell. 3/2
    Vásárhelyi tanya. Akvarell. 3/32

Erdős Péter festőművész
    Egy művészcsalád – Vitéz Erdős János nyomában. 3/4
    Téli alkony Mártélyon. Olaj. 3/2
F
Fazekas Gábor mérnök
    Mozaikok a majolikagyár történetéhez 2/7
Fehér József író – költő
    Lovagként a magyar kultúra szolgálatában. 3/24
    Versekkel az európai kultúráért. 4/23
Fenyvesi Félix Lajos író – költő  
    Három portré: Az Úr hangja – Bessenyei Ferenc 90. születésnapján. 2/16
    Három portré: Az új haza reménye – Csoóri Sándor 80. évére. 2/16
    Három portré: A bűvölő kéz – Kass János emlékére. 2/16
    Utcai halál. dr. Benyhe János emlékére. 4/19
Ferge Roland  filmes
    Református templom részlete. Fotó. 3/23
Fila Béla dr. teológus, filozófus.
    Vallás és esztétika. 4/6
Francesco Terrestre 2/19
Fuchsz Máté mérnök. Fotó. 3/24
G
Gaál Györgyi középiskolai tanár, fotós
    Családi emlékek. Fotó. 4/21
    Roland a fénykrónikás. Ferge Roland. 3/23
    Asziszi Szent Ferenc. Fotó. 4/6
    Belvárosi római katolikus templom. Fotó. 4/6
    Templombelső. Fotó. 4/6
Gáti György fotóművész
    Lucien Hervé, született Elkán László. Fotó. 2/32
Gránitz Miklós fotóművész 4/22
Grezsa István dr., orvos
    Memento. 1/10,
Gyulai József dr. professzor, fizikus
    Mátyás Sándor. 4/13
H
Herczeg Mihály helytörténész
    Herczeg Mihály: Arvi Jarventaus és Hódmezővásárhely. 1/11
Hézső Ferenc festőművész
    Emlékek a nagy formátumú művészről. Kohán Györgyről a vásárhelyi hétköznapokban. 4/5
    Hézső Ferenc gondolatai. 3/3
    Szubjektív reflexiók Füstös Zoltánról – a mesterről, és atyai jóbarátról – 2/23
    Vásárhelyi pálinkás butykos. Fotó. 2/1
Homoly Erzsébet
    Gábor Emese szobrász - Pósa Lajos című alkotásával és gyermekeivel 2/20
I
Ilosfalvyné Záhonyi Magdolna 4/24
Imolya Imre dr. jogász
    Vásárhelyi jogász almanach 4/20
J
Jarventaus, Arvi író, lelkész
    Hősök fája. 1/15
K
Kádár Béla festőművész
    Női akt. Olaj. 3/29
Kádár Péter dr. középiskolai tanár
    In memoriamPákozdy László Márton. 4/18
Kajári Gyula grafikusművész
    Gróf Széchenyi István. 1/5
    Kajári Gyula véste korsó 2/7
Kass János grafikus művész
    PsalmusHungaricus – Szent Dávid. Grafika. 2/17
Kazimiera Illakowiczówna költő
    Katyni Szűz Anya. 1/10
Kiss Gy. Csaba dr. professzor, irodalomtörténész
    Városkép lengyel ecsettel. Stanislaw Vincenz lengyel író Vásárhelyen. 3/10
Kiss Margit néprajzkutató
    A református ótemplom 18. századi faberendezése. 4/8
Kohán György festőművész
    Anya gyermekével. Olaj. 4/1
    Gyümölcsszedő asszony. Olaj. 4/2
    Tanya úttal. Olaj. 4/2
    Vásárhelyi utca. Olaj. 4/2
Korody-Paku István zongoraművész
    Benyhe János halálára. 4/19
Kovács Ferenc helytörténész
    A hódmezővásárhelyi országzászló rövid története. 3/8
Kovács István középiskolai tanár
    A sportágalapító. Beszélgetés Nagyillés Mihály nyugalmazott iskolaigazgatóval. 2/24
    Dátumböngésző. 1/33
    Dátumböngésző. 2/26
    Dátumböngésző. 3/14
    Dátumböngésző. 4/17
    Emléktöredékek egy honismereti verseny hőskorából. 3/21
    Mivel írta be nevét Vásárhely a magyar és európai régészet történetébe? Beszélgetés Bokorné Nagy Katalin régésszel. 4/10
    Vásárhelyről írták. 3/29
Kovácsné Héjja Erika tanár, zenei könyvtáros
    Ilosfalvy Róbert. 4/24
Kőszegfalvi Ferenc helytörténeti kutató
    Három haiku. 4/11
    Édesanyám szótárából. 4/26
Kun Miklós Jenő mérnök 2/21
L
Lénárt Gábor egyetemi hallgató 3/27
Lőkösné helytörténész 1/9,
Lőrincz László író, költő
    Megőrzöm nektek. 1/21
M
Mágori Sándor fényképész mester 2/13,
Makó Imre levéltáros 1/7
    Egy emlékirat a román megszállásról 2/8
Mészáros Tamás, dr. történész  
    Egy kubikos-rendőr feleségének viselt dolgai 3/14
Mónus Ferenc fazekas mester  
    Bödön. 2/2
N
Nagy Imre dr. művészettörténész  
    Egy rejtőzködő életmű. Bányai Erzsébet festőművész. 1/27
    Fodor József -  a krónikás festő. 1/28
    Kohán György születésének centenáriumán. 4/4
    Szubjektív gondolatok az 56. Vásárhelyi Őszi Tárlatokról. 1/34
    Vásárhely titkos kincsei I. Válogatás Wiener Tibor gyűjteményéből. 3/29
Nagy Vera néprajzkutató
    Bödön. Mónus Ferenc kerámiája. Fotó. 2/2
    A vásárhelyi fazekasság túlélési stratégiái a 20. században. 2/2
Návay Sándor szobrászművész
    Gróf Széchenyi István bronz portréja. 1/1
    Lány kutyával. 1/2
Nemes Fekete Edit szobrász - keramikus művész II/6
Németh Ágnes dr. középiskolai tanár
    Életalapító. Németh László fiatalkora 4/14

P
Pannonhalmi Zsuzsa szobrász - keramikus művész 2/6
Papageorgiu Andrea festőművész
    Szobám Somogyfajszon. Festmény. 1/35
Patyi Árpád fotóművész 4/22-23
Paulik Klára 3/16
Pogány Gábor dr. művészettörténész  
    Csikós András vásárhelyisége. A torony árnyéka. 4/29
Poós László szobrászművész
    Gondolatok, egy jó helyre került szoborról. 2/30
Poós László és Tölgyesi Poós Anna
    Wass Albert szobra. 2/31
Presztóczki Zoltán levéltáros
    In memoriam Vitéz Endrey Antal. 2/13
Przewoznik, Andrzej  lengyel miniszter
Katyn- Tömeggyilkosság, politika, erkölcs. 1/8
R
Radics István helyismereti gyűjtő
    Betlehemezés. Részlet Radics István: A tűnőben – egy 80 éves galambász emlékei. Kézirat. Szerk.: Varga Tóth Bálint. 4/9
Rostás Hanna középiskolai tanuló
    Kárász József: Göröngyös út regénye alapján. Esszé. 1/24
Rosztóczyné Kenéz Julianna középiskolai tanár
    Hugo Hartung regényhőse – dr. Csiky János életútja. 2/18
S
Simon Ferenc középiskolai tanár,
    A léthimnusz poétikája. Lőrincz László költészete. 1/20
Sonkoly Tibor festőművész
    Közel egymáshoz. Festmény. 1/36
Spissák Lajos, dr. fotográfus, főiskolai tanár
    A Hódmezővásárhelyi Rotary Club története. 4/16
Sylvester Lajos író
    Egyek vagyunk 2/11
SZ
Szabó Éva író, költő
    Vásárhelytől – Vásárhelyig. Emlékképek Kenéz Ernő operaénekes életéből. 4/11
Szabó Sándor fazekas mester 2/7
Szabó Pál dr. író-költő, egyetemi tanár
    Akinek lakása volt a katedrája. 4/18
    Hull a magyar... 3/9
    Kepler álma. 2/29
    Mikor a színészek beértek a városba, megszólaltak a harangok... Recenzió Földvári László: Mikor a színészek beértek a városba, megszólaltak a harangok...című könyvéről. 3/20
    Történettudományi Találkozó. 2/26
Szenti Csilla levéltáros
    Levéltől gyökérig. Hasznos tanácsok kezdő családfa-kutatóknak. 4/21
Szenti Ferenc költő
    Pannon ének három hangra. Csikós András festőművész emlékére. 4/28
Szenti Tibor író, néprajzkutató
    Az áldozathozatal szép példái. Összeáll. Szenti Tibor 2/15
    Tanya. Fotó: 2/15
    Vekerdi László emlékére. 1/30
Szepesi Judit könyvtári informatikus
    A Jövendő. Irodalmi, művészeti és kritikai szemle (1910-1912) 1/18
Szigeti János , helytörténész, tanár
    A soát túlélt zsidó gyermekek otthona. 1/16
Szűcs Anita Kata középiskolai tanuló
    Ambrus Sándor: Ünnepi terítékek. Fotó. 4/31
T
Tóth Dávid egyetemi hallgató
    Az Írógép. 1/25
    Lány, kékben. 1/25
    Dalí-intermezzo. 1/25
    Évákhoz. 1/25
Tölgyesi Poós Anna szobrászművész 2/31
V
Varga Sándor fafaragó 4/9
Varga Tóth Bálint  4/9
Varsányi Attila dr. levéltáros
    Kultikus tereken. Beszélgetés prof. dr. Blazovich Lászlóval, az elpusztult és Pusztuló Magyar Falvak Egyesületének elnökével, a Pro Urbe Hódmezővásárhelyért kitüntetés díjazottjával 2/12
Varsányi Péter István dr. egyetemi tanár
Gróf Széchenyi István és Hódmezővásárhely. 1/4
Várhelyi Tímea festőművész
    I. 17. festmény. 1/35
Vass Csaba grafikusművész
    Megőrzöm nektek. Grafika. 1/21
Vincze Ferenc dr. orvos  
    Kívül a „Látóhatáron” avagy egy kulturális szamizdat folyóirat Vásárhelyen. 3/15
Vörös Géza festőművész
    Női portré. Tempera. 3/31
W
Wartha Vince Alapítvány 2/6