.

Vicei Károly: Rőzsegyűjtő ember

Vicei Károly zentai író téli karcolatának témája napjaink történéseinek egyike, melynek tragikumát Millet és Munkácsy műveivel érzékelteti.
 
 
Munkácsy Mihály: Rőzsehordó nőVéletlenül sokat tudok arról az ipséről, akit drótkosarakkal felszerelt biciklijén nap mint nap gördülni látok a város utcáin. A nyugdíjasforma sápadt, borostás képű alak esőben-hóban elszánt dühvel tekeri a pedált, és nyilván átkozza sorsának alakítóit, akik miatt rákényszerül a filléreket hozó üzletelésre. A tizenöt-húsz kilométernyi útvonalon újságfélét s nagy ritkán könyvet terjeszt suttyomban, jobbára pletykalapokat kézbesít. Ha az úttesten meglát egy csutkát, jobbról mellé navigál, és az ülésen maradva mélyen lehajol, bal kézzel megragadja a zsákmányt, s az első drótkosárba veti. Ha szerencséje van, száz méteren át is szedegetheti fel az elpotyogtatott piros kukoricacsutkát.* Ám ennél becsesebb préda az árkoló közműves melósoktól elhajított cövek, söprű- vagy szerszámnyél. Megbecsüli, betakarítja az öreg fákról szél által levert ujjnyi vastag gallyakat is; azokat marokkal méretre törve teszi a hátsó kosárba. Jobb esetben a vastagabb ágat a vázon felezi, harmadolja, de ha a fiatal, nedves fa törés helyett makacsul hajladozik, emberünk előkapja szekercéjét, s a hatalmas, élő törzs oldalán szabja, aprítja a tűzrevalót.
     Mit használ a keservesen gyűjtött egy-egy szállítmány – hamar ellobbanó – fácska? Tán öt napon át is kell kaparni egyetlen alapos befűtéshez. Akik komolyabban veszik nyomorukat – vagy ráérősebbek? – az ártéri kiserdőt és a távolabbi sarjúerdőket látogatják, s ők aztán tekintélyes rakománnyal tolják biciklijüket a város utcáin át, nem restellve kirakatba tett elesettségüket.
    
Egykor a barbizoni erdőt is járta a szegények serege. Az ott gyülekező piktorok már a 19. század derekán sem akartak hamis glóriát vonni a kínlódó, küzdő életek fölé, és zsánerkép helyett vesszőkötegek alatt roskadozó, reményvesztett, marconaábrázatú parasztasszonyok képét hagyták örökül ránk. Valamivel később két magyar mester is ott gyakorolta a realista tájképfestést, és a nevesebb, a huszonkilenc éves Munkácsy Mihály állítólag csaknem befejezte az erdőt ábrázoló munkát,** amikor egy bizalmas és befolyásos szemlélő túl idillikusnak és „embertelennek” találta a művet. Ez a sugallat vitte rá a festő elesettekkel együtt érző lelkét arra, hogy társadalmi problémát jelenítsen meg vásznán; utólag illesztette be az út magas peremére telepedett nőt a hátára kötözött rőzsehalmazzal. Így ellensúlyozta a problémátlan szépséget, hogy a kellem serpenyőjét a rút is billegtesse, hogy láttassa velünk a küzdelem keserűségét, az örökkön tartó megélhetési harc szomorúságát.
    
Mit lát ebből a remekművet eredetiben megbámuló illető, és mit az elemista rajztankönyv kisdiák lapozója? A tárlat okos és szenvtelen műélvezőjének aligha lehet fogalma a rőzse hasznáról vagy hiányáról; ha egyszer telik neki a padlófűtéses galéria drága belépőjegyére, a tél hidegétől nyilván otthon se szenved. Ő a tiszta művészetet keresi a falakon, és megcsodálja a színharmóniát, miközben a szociális tartalom hidegen hagyja.
 
Millet: Rőzsehordó asszonyokA művészettörténet ismerője azt is tudja, hogy festőnk személyesen ismert idősebb (gall) pályatársa*** már korábban vászonra varázsolta a fontainebleau-i erdőben cipekedő, leszegett fejű, koros és elhízott matrónákat. Az övékéhez hasonló fejkendőt visel Munkácsy nőalakja is, méghozzá derűs pirosat. A francia alkotás nyers realizmusa emitt romantikába oltott realizmussá lágyul; az ifjú szoknyapecér magyar maestro egy szemrevaló, erdei magányában már-már kívánatos fiatalasszonykát ábrázol, kevéske rőzsével, kinek ugyancsak lehajtott fejecskéje múló szomorúságot mutat.
     A silány papírra nyomott reprodukció iskolás közönsége feltehetőleg együtt érzőn rokonítja saját sorsát a rőzsehordó nőével.
     És kit érdekel a mi utcáinkon erdei szajréval fölmálházott biciklit toló nincstelenek vonulása?
     Nincs olyan nap, hogy ne lássam a városszerte csutkát és gallyat szedegető ürgét; többnyire le-feljáró térde, kormányra tapadó keze esik látókörömbe, a maga hibájából arcára kövült cinikus kiábrándultságot pedig akkor látom, amikor szúrósan és szánva nézek vizenyős szemébe – a lift tükrében.
 
*A csutka úgy aránylik a kőszénhez, mint a haiku a családregényhez.
** Munkácsy Mihály (1844-1900) Rőzsehordó nő (1873; 99,7x80,3 cm; Budapest, Magyar Nemzeti Galéria)
*** Jean-Francois Millet (1814-1875) Rőzsehordó asszonyok, (1858 körül, 37,5x29,5 cm; Ermitázs, Szentpétervár)

Forrás: www.oszk.hu